Mě101

Předchozí výstava mě100 byla věnována strategii stavění v sídlech - zahušťováním, vrstvením a překrýváním. Mě101 zkoumá možnosti využití specifických prostorů v rámci sídel - bývalého kamenolomu, již nefunkčního prostoru vodárny, školního areálu.

http://me100.cz

01/01/2011 - architektura