The Macula

Macula je projekt zabývající se vztahem mezi obrazem, zvukem a divákem. Snaží se hledat nové postupy v již zajetých kolejích a zkoumá jejich další možnosti. Cílem je najit maximální symbiózu a uspokojit audiovizuální nihilismus. Video mapping je zcela nový styl vizuálního umění vycházející ze sféry vjingu. Jedná se o určitý přesah, kdy rámec 2D projekčního plátna byl už nedostačující a následné snahy o nový koncept vedly k objevení projekcí ve volném prostoru na libovolné objekty.

Video mapping využívá běžné technologie, dostupné v zábavním průmyslu, zcela novým způsobem. Hlavní náplní jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí projektoru lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Sugestivní hra světla na fyzickém objektu vytváří nový rozměr a mění pohled na zdánlivě „běžnou věc“.

Všechno se stává iluzí.

http://themacula.com

16/01/2011 - ostatni