Atelier Štěpán

Atelier Štěpán vznikl v roce 1997 jako autorský atelier, zabývající se architekturou a designem. Za dobu své existence se vyprofiloval do stávající podoby nezávislé firmy usilující o kvalitní českou tvorbu. Jádro atelieru tvoří čtyři lidé doplnění stálým okruhem spolupracovníků a profesních specialistů (stavebních i uměleckých profesí).

http://www.atelier-stepan.cz/

10/05/2011 - architektura