Gas (Atelier SAD)

Originální návrh benzínové čerpací stanice na Slovensku.

http://www.ateliersad.cz/architektura/222-cs-gas.html

08/09/2012 - architektura