Eliška Kyselková

Mladá fotografka studující v ateliéru Reklamní fotografie na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně.

http://www.eliskys.com

09/12/2012 - foto